CCRE

Obiectivele Asociatiei

Promovarea legaturilor comerciale, precum si dezvoltarea continua a colaborarii comerciale in cele mai diverse domenii de activitate intre comercianti, pentru largirea comertului intre cele doua tari prin cresterea volumului schimburilor comerciale si a cifrei de afaceri la nivel national si interstate,

Sa contribuie prin diverse mijloace, inclusiv mass-media, la cunoasterea reciproca, mai buna, a principalelor domenii in care România si R.A. Egipt pot colabora în domeniul comertului,

Sprijinirea legaturilor directe între oamenii de afaceri si societati din cele doua tari, pentru dezvoltarea conditiilor necesare în vederea aplicarii unor metode moderne si eficiente de cooperare si comert. Va organiza si participa la expozitii si targuri interne si internationale,

Va fi membra a Camerei de Comert si Industrie a României si, în desfasurarea activitatii sale, va tine continuu si permanent contactul cu aceasta pentru corelarea actiunilor specifice si realizarea activitatii de secretariat,

Periodic, prin intermediul unor ziare si reviste din România si R. A. Egipt, precum si a unor publicatii de specialitate din România, se vor pregati si difuza in alte tari aspecte ale colaborarii economice româno-egiptene si alte posibilitati de cooperare pe terte piete,

Informarea membrilor sai si a celorlaltor oameni de afaceri despre reglementarile de comert exterior si interior din România si R.A. Egipt, despre agentiii comerciali, societatile bancare si portuare cu care se poate colabora, despre posibilitatile de schimburi reciproce,

Colaborarea în mod special cu Camerele de Comert al celorlaltor tari din Zona Orientului Mijlociu, în vederea stabilirii de obiective comune cu celelalte entitati in vederea crearii unui echilibru privind balanta schimburilor în zona de interes precum si a asigurarii prioritatii dezvoltarii mediului de afaceri în zonele de liber schimb, asigurarea participarii la licitatii internationale organizate in tarile din Orientul Mijlociu, destinate refacerii zonelor afectate de conflicte militare majore, etc,

Initiaza intalniri si contacte comerciale atât intre agentii economici romani si cei din Egipt, cat si intre acestia si agenti economici din Uniunea Europeana;
Informeaza cu prioritate pe membrii sai, precum si pe cei interesati, despre reglementarile privind activitatea economica, despre uzantele comerciale, bancare, vamale, portuare si posibilitatile de schimburi comerciale intre cele doua tari;

Sprijina organizarea de târguri si expozitii specializate, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic în tara si în strainatate, prin organisme abilitate, cât si activitatile de reclama comerciala pentru membrii sai;

Editeaza si publica Buletine informative ale Camerei si alte publicatii de informare si promovare comerciala, legate de obiectul sau de activitate, in format material (ziare, reviste, prospecte, cataloage) si virtual (website/portal, buletine informative, cd, dvd, etc.) editeaza prospecte, cataloage, pliante, brosuri si alte asemenea publicatii cu caracter tehnic, comercial si marketing, efectueaza activitati de multiplicare la solicitarile membrilor si a celor interesati;

Acorda consultatii de specialitate, gratuit si/sau cu plata, membrilor sai si nemembrilor din tara si din alte state.

Promoveaza actiuni directe de dezvoltare a afacerilor pe cele doua piete, mediaza sprijin bancar atat pentru membrii sai, cât si pentru alti agenti economici interesati, la cerere;

Faciliteaza organizarea de intâlniri comerciale si contacte intre agentii comerciali din cele doua tari.

Faciliteaza obtinerea vizelor de calatorie in Egipt pentru membrii sai,

Promoveaza în rândul membrilor sai si al altor operatori economici, regulile si practicile Uniunii Europene si ale organismelor internationale, prin conferinte, seminarii si alte manifestari similare,

Constituie si valorifica, în interesul îmbunatatirii climatului de afaceri, baze de date despre operatorii economici, proprii si prelucrate, pe baza comunicarilor primite, în baza unor Protocoale de cooperare, de la institutii si autoritati publice, de la alte persoane juridice,

Sprijina activitatea de promovare, publicitate si reclama comerciala pentru operatorii economici,

Sprijina si desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, în interesul comunitatii de afaceri,

Indeplineste orice alte atributii rezultând din activitatea sa de CAMERA DE COMERT BILATERALA si din legislatia în vigoare.
Schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai de catre majoritatea fondatorilor, potrivit dispozitiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Asociatia poate sa desfasoare activitati economice în vederea sustinerii scopului Asociatiei si a desfasurarii activitatilor prevazute în actul constitutiv si în prezentul statut.

PARTENERI

Vrei sa devii membru?

Vezi avantajele de a fi membrul Camerei de Comert Bilaterala Romania Egipt
Aplica